Showing 37–43 of 43 results

Heart Necklace
Heart Necklace

Mae’r llechen wedi ei llifio a’i cherfio â llaw a’i weithio i gyflawni gorffeniad llyfn braf

Mae’n bosib ysgrythu enw, dyddiad ayyb ar gefn y gadwen i’w wneud yn fwy personol (nodwch wrth archebu y manylion)

Mae modd cael steil a hyd tsiaen gwahanol os dymuwch

Daw’r gadwen mewn bocs deniadol ‘Mari Eluned’ ynghyd â gwybodaeth am y darn

3.5 cm x 3.5 cm

 

 

£65.00 Add to Basket
Igamogam
Igamogam

Cadwen hir o lechen Gymreig gyda arian wedi ei droelli mewn patrwm igamogam

Cyflwynir y gadwen mewn bocs deniadol ‘Mari Eluned’ ynghyd â gwybodaeth am y darn

Mae’n bosib ysgrythu enw, dyddiad ayyb ar gefn y gadwen i’w wneud yn fwy personol (nodwch y manylion wrth archebu)

Llechen Gymreig ag arian

4.5cm x 0.8cm

£65.00 Add to Basket
Nod Clust
Nod Clust

Cadwen llechen Gymreig gyda arian a marc nod clust

Cadwen bersonol yn nodi’r hen draddodiad amethyddol o nodi clustiau defaid

Gyrrwch lun o’r nod clsut wrth archebu

Mae modd ysgrythu enw’r fferm ar gefn y llechen (nodwch wrth archebu)

Daw’r gadwen mewn bocs deniadol ‘Mari Eluned’ ynghyd â gwybodaeth am y darn

5cm x 1.2cm

£110.00 Add to Basket
Rhian
Rhian

Llechen wedi ei cherfio  gyda brithwaith arian.  Darn llyfn ac esmwyth sydd yn bleser i’w gwisgo.

Mae’n bosib ysgrythu enw, dyddiad ayyb ar gefn y gadwen i’w wneud yn fwy personol (nodwch wrth archebu y manylion)

Daw’r gadwen mewn bocs deniadol ‘Mari Eluned’ ynghyd â gwybodaeth am y darn

3×1.8cm

£75.00 Add to Basket
Rhian Fach
Rhian Fach

 

Mae’r llechen wedi ei llifio a’i cherfio â llaw a’i weithio i gyflawni gorffeniad llyfn braf.  Cynllun bach a chrwn a ysbrydolwyd gan egin y gwanwyn.  Mae brithwaith arian yn ychwanegu mymryn o fanylder i’r darn

Mae’n bosib ysgrythu enw, ayyb ar gefn y gadwen i’w wneud yn fwy personol (nodwch wrth archebu y manylion)

Daw’r gadwen mewn bocs deniadol ‘Mari Eluned’ ynghyd â gwybodaeth am y darn

Llechen Gymreig wedi ei cherfio gyda brithwaith arian

2.8cm x 1.5cm

£65.00 Add to Basket
Tri Blodyn
Tri Blodyn

Cadwen tlws a chywrain o gyfres o flodau llechen, aur 9ct ac arian

Cyflwynir y gadwen mewn bocs deniadol ‘Mari Eluned’ ynghyd â gwybodaeth am y darn

Blodau 1.2cm

£135.00 Add to Basket