Showing 25–36 of 43 results

Cadwen Rhiannon
Cadwen Rhiannon

Triawd trawiadol o lechen Gymreig wedi ei llifio a’i chefrio â llaw gyda sgwar arian wedi ei forthwylio a sgwaryn bach o aur

Cyflwynir y gadwen mewn bocs deniadol ‘Mari Eluned’ ynghyd â gwybodaeth am y darn

Llechen Gymreig, arian ag aur 9ct

2.5cm x 2.5cm

£140.00 Ychwanegu i'r Fasged
Cadwen Sioned
Cadwen Sioned

Calon llechen wedi ei llifio gyda llaw gan gadw gwead naturiol y llechen gyda tlws calon arian

Mae’n bosib ysgrythu enw, dyddiad ayyb ar gefn y gadwen i’w wneud yn fwy personol (nodwch eich manylion wrth archebu)

Daw’r clustdlysau mewn bocs deniadol ‘Mari Eluned’ ynghyd â gwybodaeth am y darn

Llechen Gymreig ag arian

2.2cm x 2cm

 

 

£45.00 Ychwanegu i'r Fasged
Cadwen Tribwa
Cadwen Tribwa

Cylch bach o lechen Gymreig gyda cwlwm ‘Tribwa’ arian

Daw’r gadwen mewn bocs deniadol ‘Mari Eluned’ ynghyd â gwybodaeth am y darn

Llechen Gymreig ag arian

1.5cm diamedr

 

 

£38.00 Ychwanegu i'r Fasged
Cadwen Tribwa
Cadwen Tribwa

Cadwen o lechen Gymreig gyda cwlwm Celtaidd arian

Cyflwynir y gadwen mewn bocs deniadol ‘Mari Eluned’ ynghyd â gwybodaeth am y darn

Mae’n bosib ysgrythu enw, dyddiad ayyb ar gefn y gadwen i’w wneud yn fwy personol (nodwch y manylion wrth archebu)

Llechen Gymreig ag arian

3cm x 2.8cm

£75.00 Ychwanegu i'r Fasged
Cadwen Troell
Cadwen Troell

Cadwen o lechen Gymreig gyda arian wedi ei droelli

Cyflwynir y gadwen mewn bocs deniadol ‘Mari Eluned’ ynghyd â gwybodaeth am y darn

Mae’n bosib ysgrythu enw, dyddiad ayyb ar gefn y gadwen i’w wneud yn fwy personol (nodwch y manylion wrth archebu)

Llechen Gymreig ag arian

2.5cm Diamedr

£75.00 Ychwanegu i'r Fasged
Cadwen Troell Fach
Cadwen Troell Fach

Cadwen o lechen Gymreig gyda arian wedi ei droelli

Cyflwynir y gadwen mewn bocs deniadol ‘Mari Eluned’ ynghyd â gwybodaeth am y darn

Mae’n bosib ysgrythu enw, dyddiad ayyb ar gefn y gadwen i’w wneud yn fwy personol (nodwch y manylion wrth archebu)

Llechen Gymreig ag arian

1.8cm x 1.8cm

£65.00 Ychwanegu i'r Fasged
Calon Fach (Gwead)
Calon Fach (Gwead)

Cynllun calon syml, llechen wedi ei llifio gyda llaw gan gadw gwead naturiol y llechen

Mae’n bosib ysgrythu llytyren neu rhywbeth bach ar gefn y gadwen i’w wneud yn fwy personol (nodwch y manylion wrth archebu)

Daw’r gadwen mewn bocs deniadol ‘Mari Eluned’ ynghyd â gwybodaeth am y darn

Llechen Gymreig ag arian

2cm x 1.2cm

 

£30.00 Ychwanegu i'r Fasged
Calon Fach Llythyren
Calon Fach Llythyren

Calon lechen (gwead naturiol) gyda chalon arian a llythyren wedi ei stampio

Daw’r gadwen mewn bocs deniadol ‘Mari Eluned’ ynghyd â gwybodaeth am y darn

Llechen Gymreig ag arian

1.5cm x 1.5cm

£60.00 Ychwanegu i'r Fasged
Calon Fach Syth
Calon Fach Syth

Cynllun syml ond trawiadol iawn sydd i’r galon fach hoffus hon.  Mae’r llechen wedi ei llifio a’i cherfio â llaw a’i weithio i gyflawni gorffeniad llyfn braf

Mae’n bosib ysgrythu enw, dyddiad ayyb ar gefn y gadwen i’w wneud yn fwy personol (nodwch wrth archebu y manylion)

Mae modd rhoi’r gadwen a’r tsiaen a hyd gwahanol os dymuwch

Daw’r gadwen mewn bocs deniadol ‘Mari Eluned’ ynghyd â gwybodaeth am y darn

Llechen Gymreig wedi ei cherfio gyda brithwaith arian
1.8x2cm

 

£55.00 Ychwanegu i'r Fasged
Calon Fach, Cadwen
Calon Fach, Cadwen

Cynllun syml ond trawiadol iawn sydd i’r galon fach hoffus hon.  Mae’r llechen wedi ei llifio a’i cherfio â llaw a’i weithio i gyflawni gorffeniad llyfn braf.  Dyma un o ddarnau mwya poblogaidd y casgliad ac yn un o gynlluniau gwreiddiol Mari Eluned.

Mae’n bosib ysgrythu enw, dyddiad ayyb ar gefn y gadwen i’w wneud yn fwy personol (nodwch wrth archebu y manylion)

Mae modd rhoi’r gadwen a’r tsiaen steil gwahanol os dymuwch

Daw’r gadwen mewn bocs deniadol ‘Mari Eluned’ ynghyd â gwybodaeth am y darn

Llechen Gymreig wedi ei cherfio gyda brithwaith arian
1.8x2cm

 

£55.00 Ychwanegu i'r Fasged
Calon Fawr (Gwead)
Calon Fawr (Gwead)

Cynllun calon syml, llechen wedi ei llifio gyda llaw gan gadw gwead naturiol y llechen

Mae’n bosib ysgrythu enw, dyddiad ayyb ar gefn y gadwen i’w wneud yn fwy personol (nodwch y manylion wrth archebu)

Daw’r gadwen mewn bocs deniadol ‘Mari Eluned’ ynghyd â gwybodaeth am y darn

Llechen Gymreig ag arian

3cm x 2.8cm

£38.00 Ychwanegu i'r Fasged