Polisi Dychwelyd

Os ydych yn dymuno dychwelyd y gemwaith am unrhyw reswm, gallwch wneud hynny o fewn pythefnos cyn belled a’i fod yn ei gyflwr gwreiddiol . Yn naturiol, ni ellir dychwelyd clustdlysau sydd wedi eu gwisgo am resymau hylendid.

Chi fydd yn gyfrifol am gost dychwelyd, ag eithrio os byddwch yn dychwelyd archeb sydd wedi eich cyrraedd mewn camgymeriad, neu os oedd unrhyw nam arnynt. Bydd angen eu hanfon yn y bocsus gwreiddiol ac wedi eu pecynnu’n ddiogel.

Dylid defnyddio’r gwasanaeth ‘recorded delivery’ i ddychwelyd pecynnau.

Cysylltwch â Mari am fanylion pellach.