Clustdlusau Perl Hir

£45.00

Clutdlysau llechen wedi ei llifio gyda llaw a pherlau dŵr croyw ifori

Cyflwynir mewn bocs deniadol ‘Mari Eluned’ ynghyd â gwybodaeth am y darn

Llechen ag arian

4cm x 0.5cm

Anrheg?

Ticiwch y blwch yma ar gyfer gwasaeth lapio.

Categori: