Cadwen Troell Fach

Cadwen o lechen Gymreig gyda arian wedi ei droelli

Cyflwynir y gadwen mewn bocs deniadol ‘Mari Eluned’ ynghyd â gwybodaeth am y darn

Mae’n bosib ysgrythu enw, dyddiad ayyb ar gefn y gadwen i’w wneud yn fwy personol (nodwch y manylion wrth archebu)

Llechen Gymreig ag arian

1.8cm x 1.8cm

Categori: