Rhian

Llechen wedi ei cherfio  gyda brithwaith arian.  Darn llyfn ac esmwyth sydd yn bleser i’w gwisgo.

Mae’n bosib ysgrythu enw, dyddiad ayyb ar gefn y gadwen i’w wneud yn fwy personol (nodwch wrth archebu y manylion)

Daw’r gadwen mewn bocs deniadol ‘Mari Eluned’ ynghyd â gwybodaeth am y darn

3×1.8cm

Categori: