Cadwen Calon Canolig (Gwead)

Cynllun calon syml, llechen wedi ei llifio gyda llaw gan gadw gwead naturiol y llechen

Mae’n bosib ysgrythu llytyren, enw neu rhywbeth bach ar gefn y gadwen i’w wneud yn fwy personol (nodwch y manylion wrth archebu)

Daw’r gadwen mewn bocs deniadol ‘Mari Eluned’ ynghyd â gwybodaeth am y darn

Llechen Gymreig ag arian

Llechen – 2.5cm x 2cm