Cadwen Marged

£45.00

Cylch  o lechen Gymreig gyda blodyn arian wedi ei forthwylio

Mae’n bosib ysgrythu enw, dyddiad ayyb ar gefn y gadwen i’w wneud yn fwy personol (nodwch wrth archebu y manylion)

Daw’r gadwen mewn bocs deniadol ‘Mari Eluned’ ynghyd â gwybodaeth am y darn

Llechen Gymreig ag arian

1.8cm diamedr

r

Hyd Cadwen *

Anrheg?

Ticiwch y blwch yma ar gyfer gwasaeth lapio.

Categori: