Calon Fawr (Gwead)

£38.00

Cynllun calon syml, llechen wedi ei llifio gyda llaw gan gadw gwead naturiol y llechen

Mae’n bosib ysgrythu enw, dyddiad ayyb ar gefn y gadwen i’w wneud yn fwy personol (nodwch y manylion wrth archebu)

Daw’r gadwen mewn bocs deniadol ‘Mari Eluned’ ynghyd â gwybodaeth am y darn

Llechen Gymreig ag arian

3cm x 2.8cm

Hyd Cadwen *

Anrheg?

Ticiwch y blwch yma ar gyfer gwasaeth lapio.

Categori: