Breichled Calon Bach (Gwead)

Cynllun calon syml, llechen wedi ei llifio gyda llaw gan gadw gwead naturiol y llechen

Daw’r freichled mewn bocs deniadol ‘Mari Eluned’ ynghyd â gwybodaeth am y darn

Llechen Gymreig ag arian

Llechen – 2cm x 1.5cm

Hyd – 17cm (mae modd cael hyd gwahanol os dymunwch)