Breichled Cylch Les Bach

Breichled tlws a chywrain wedi ei gynllunio a’i greu er mwyn dathlu deng mlynedd Mari Eluned

Cylch o lechen Gymreig gyda cynllun cywrain arian

Daw’r freichled mewn bocs deniadol ‘Mari Eluned’ ynghyd â gwybodaeth am y darn

Llechen – 1.4cm x 1,4cm

Hyd – 7” (mae modd cael hyd gwahanol os dymunwch)

Categori: