Briechled Calon Canolig (Gwead)

£36.00

Cynllun calon syml, llechen wedi ei llifio gyda llaw gan gadw gwead naturiol y llechen

Daw’r freichled mewn bocs deniadol ‘Mari Eluned’ ynghyd â gwybodaeth am y darn

Llechen Gymreig ag arian

Llechen – 2.5cm x 2cm

Hyd – 7” (mae modd cael hyd gwahanol os dymunwch)

Anrheg?

Ticiwch y blwch yma ar gyfer gwasaeth lapio.

Categori: