Cefais fy newis i greu cadwen ar gyfer dathliad Merched y Wawr yn 50 oed yn 2017.  Mae’r darn wedi ei ysbrydoli gan y cwlwm Celtaidd sydd yn logo’r Mudiad a’r genhinen bedr ‘Gwawr’.  Roedd y gadwen yma ar werth i holl aelodau’r mudiad ar draws Cymru.  Llechen Gymreig, arian ag aur 9ct.