Croeso i wefan Mari Eluned ar ei newydd wedd

Dwi’n ddiolchgar iawn i Heledd Roberts am dynnu lluniau mor drawiadol o’r gemwaith gan lwyddo i’w bortreadu ynghanol tirwedd cefn gwlad Cymru. Diolch hefyd i gwmni DoodleIT am eu gwaith proffesiynol yn ail gynllunio’r wefan.  Mae dipyn o waith diweddaru ar ôl i’w … Darllen Mwy

Cyflwyno Coron Eisteddfod yr Urdd 2014

Ffurfiwyd y goron hon o gyfres o flagur arian sy’n amrywio o ran maint. Fy mwriad oedd cyfleu datblygiad Cennin Pedr gan ddangos y trawsnewidiad o flaguryn i flodyn cywrain hardd. Cerfiwyd y Cennin Pedr o lechen Merionnydd, aur ac … Darllen Mwy