‘Dim ond gair bach o ddiolch am y freichled Angharad a’r gadwyn Rhiannon a gefais gan fy chwiorydd fel anrhegion penblwydd heddiw. Mae nhw’n ffantastic! Mi wnes i weld dy waith am y tro cyntaf yn Yr Eisteddfod yn Bala. Mae dy waith yn unigryw iawn. Pob lwc efo’r busnes.’

Maria – Medi 2009 - Nasareth

Diolch yn fawr i ti Mari. Mae’r gadwen yn lyfli – dwi bron a’i chadw i fy hun!

Mair – Awst 2011 - Porthmadog

Helo Mari. Cyrhaeddodd y gadwenyn saff heddiw. Diolch o galon am dy brydlondeb. Ac ydi, mae hi’n plesio i’r dim! Llawe o ddiolch unwaith eto, tan y tro nesaf felly!

GwenGorffennaf 2011 - Parc

Mae’r cadwynni i gyd yn edrych yn anhygoel. Mae nhw’n hollol berffaith ac yn union fel oedda ni wedi ei obeithio. Diolch eto am dy holl waith!

Eurig a Bethan – Gorffennaf 2011 - Caerdydd

Yr ordor wedi cyrraedd y swyddfa bore ma! Mae’r gwaith yn arbennig ac hyd yn oed yn well nac yn ymddangos ar y we… Dwi’n siwr bydd yr athrawon wrth eu boddau.
Dwi’n gwbod be fyddai yn gofyn i Santa am Nadolig yma hefyd wan!!!! Diolch yn ofnadwy.

Mair – Gorffennaf 2011 - Dolgellau

Mae’r pecyn wedi cyrraedd bore ma, a mae’r clustdlysau yn wych! Llawer o ddiolch i ti, mi fyddai’n neis cael mwclis i fatchio yn y dyfodol! Diolch eto.

Lydia – Mehefin 2011 - Glaspwll

Llawer o ddiolch, ‘Falmai Fach’ wedi cyrraedd ar amser ac mae hi wrth ei bodd gyda’r gadwen. Diolch eto.

Bethan – Mai 2011 - Llannefydd

Gair i ddiolch am y gadwen a dderbyniais ddoe. Mae yn hyfryd a’r patrwm yn andros o ddel. Mae hefyd mor braf ar y gwddw. Diolch i ti.

Bethan – Mai 2011 - Rhydymain

Gwelais y raglen ar s4c neithiwr ac ar ol gweld y gemwaith roedd rhaid i fi archebu rhywbeth ar gyfer penblwydd fy nwraig!

Matthew – Mawrth 2011 - Tonypandy

Neges fach i ddweud bod y gadwyn nes i archebu wythnos diwethaf wedi cyrraedd bore ‘ma a mae’n hyfryd! Rwy’n disgwyl ‘mlaen i’w gwisgo hi! Diolch yn fawr iawn! 🙂

Nia – Mawrth 2011 - Llanelli

Helo Mari, Diolch yn fawr iawn am y gadwen ‘BLAGUR’ mae’n hyfryd, ac wedi cyraedd o fewn yr amser, gwych!

Eurgain – Chwefror 2011 - Llannefydd

Ma’r gadwen wedi cyrraedd! Ma hi’n fendigedig- yn gywrain, yn unigryw ac yn gymreig! Dwi’n gw’bod y bydd hi’n ffefryn efo fy ffrind yn sydyn iawn.
Diolch ofnadwy iti am y cynllunio manwl a dy amynedd!Gyda mawr ddiolch.

Eirian – Chwefror 2011 - Ynys Mon

Diolch o galon am ddanfon y gadwen erbyn heddiw ‘ma. Wedi ei rhoi i’m ffrind noson yn gynnar ac mae wedi gwirioni!

Catrin – Chwefror 2011 - Abertawe

‘Gair byr i ddweud fod y gadwen wedi cyraedd – mae’n hollol gorjys a dwi’n gwybod y bydd fy ffrind wrth ei bodd gyda hi! Can mil o ddiolch i ti am dy amser a dy amynedd wrth ei chynllunio’.

Sharon – Hydref 2010 - Llanybydder

‘Diolch yn fawr iawn am y gemwaith “Helena” dwi mor falch bod pobl y Llyfrgell Genedlaethol wedi cael darn o emwaith chi i fi fel anrheg gadael.’

Helena – Medi 2009 - Aberystwyth

‘Dim ond neges fach i ddweud diolch am yrru’r gadwyn allan i mi mor gyflym, Oddi’n lyfli ac roedd fy ffrind wrth ei bodd hefo hi!’

Manon – Medi 2009

Annwyl Mari, dim ond gair bach i ddiolch yn fawr am y gadwen ‘Botwm’. Dwi wedi gwirioni, mi fyddai’n ol yn fuan!

Wendy – Awst 2011 - Pwllheli

‘Diolch yn fawr iawn am y gadwyn! Oedd Mam wrth ei bodd efo hi – ac yn falch iawn o gael “darn arbennig o Gymru i fynd efo hi i Batagonia” fel ddudodd hi! :o) Gobeithio bo chdi’n cadw’n iawn, ac yn parhau i fod yn brysur efo’r gwaith.

Eurig – Medi 2009 - Llanrug

‘Mae dy sdwff yn boblogaidd iawn ac yr elfen bersonol o enwi darnau yn plesio yn fawr. Da iawn ti wir!’

Rhiain – Awst 2009

‘Diolch yn fawr. Rwyf wedi derbyn y gadwen hyfryd. Anrheg arbennig i fy chwaer “Caryl” – fe fydd hi heb os yn bles iawn ac wrth ei bodd yn gwisgo’r gadwen! Diolch eto a pob llwyddiant i chi.’

Al – Awst 2009 - Caerffili

‘Wedi derbyn y gadwyn bore ‘ma. Mae’n hyfryd. Mae’r llechen yn meddwl llawer am fod fy mamgu (nain) wedi cael ei geni yn Llechwedd Isa, Ffestiniog yn 1888, ond bu farw yn ifanc iawn.’

Delyth – Gorffennaf 2009

‘Ges i calon fach gan fy chwaer ‘dolig a wedi ei wisgo bron bob diwrnod ers hynny. Meddwl bysa’r calonau yn anrheg perffaith i’n ffrindiau, darn bach o Gymru iddyn nhw!’

Gwenith – Mawrth 2009 - Penrhyndeudraeth

‘Derbyniais gadwyn fel anrheg Nadolig ac yna set gadwyn a chlustdlysau ar fy mhenblwydd. Maent yn brydferth dros ben ac mae nifer o bobl wedi cymryd ffansi atynt ac yn gofyn o le maent yn dod. Mae ansawdd y gwaith yn wych hefyd. Pob hwyl i’r dyfodol.’

Teleri – Mawrth 2009 - Sir Gâr

‘Diolch o galon am y gemwaith, mae o’n berffaith!! Dwi’n siwr bydd fy ngwraig wedi dotio bora `Dolig. Unwaith eto diolch am dy help a mwynha’r Nadolig.’

Guto – Rhagfyr 2008 - Abertawe

‘Rwyf wedi darganfod dy waith ond yn ddiweddar. Llongyfarchiadau ar greu darnau gwych. Rwyf wedi prynu clustdlysau eisioes i ddanfon i Seland Newydd ac Awstralia fel anrhegion ‘Dolig! Llawer o ddiolch.’

Nia – Tachwedd 2008 - Aberystwyth

‘Roedd yr anrheg yn plesio’n fawr ….. wrth ei bodd! Mae fy ngwraig yn hynod hoff o’r cynllun briallu ac yn crybwyll i mi brynu enghraifft arall o dy waith erbyn y Nadolig! Diolch o galon unwaith eto am dy help, ddim yn aml dwi’n llwyddo i daro deuddeg efo anrhegion ond mae’r gadwyn briallu wedi bod yn lwyddiant mawr! Hwyl am y tro’

Huw – Medi 2008 - Llambed

‘Dim ond nodyn i ddweud bod Del yn meddwl bod y freichled yn lyfli ac roedd yn edrych yn ffantastig gyda’r ffrog briodas. Diolch o galon i ti am dy holl waith’

Siwan – Medi 2008 - Talybont

‘Gair bach i ddweud mor hapus ydw i gyda’r gadwyn hyfryd o dy waith wnes i dderbyn fel anrheg gan fy mrawd. Mae’n wych, yn ysgafn, yn llyfn a ddim yn rhy fawr. Rwyt wedi ffurfio’r darn deri yn hyfryd, ac rwyf wrth fy modd ei fod yn ddarn o dderi o fy nghartref, syniad gwreiddiol iawn. Diolch o galon i ti. Pob hwyl a llwyddiant gyda’r gwaith i’r dyfodol.’

Eirlys – Chwefror 2008

‘Dim ond gair bach i ddeud fy mod wedi prynu gennyt yn y sioe a fod pawb yn meddwl fod popeth yn ‘ gorgeous’ Pob lwc’

Rachel – Gorffennaf 2007

‘Diolch o galon am wneud y gadwen i mi, Mam yn deud bod hi’n ‘amazing’ Diolch eto a phob lwc hefo’r gwaith’

Catrin – Mawrth 2007 - Bethesda

‘Diolch o galon iti Mari am y gadwen, clustdlysau a’r freichled a wnest i mi yn ddiweddar – arbennig iawn. Mae’r amrywiaeth sydd gennyt yn wych – anodd iawn dewis! Dwi wrth fy modd yn gwisgo’r tlysau a mae nhw’n mynd efo sawl gwisg – gret! Pob hwyl efo’r busnes’

Siwan – Mai 2007 - Llanuwchllyn

‘Dim ond gair bach i ddiolch am wneud y gadwen ar gymaint o fyr rybydd. Mae Mam wrth ei bodd’

Victoria – Mawrth 2007 - Caernarfon

‘I received a lovely piece of your jewellery as a thank you gift. I would like to thank you for making such a fine, elaborate piece of jewellery for me, and with clear reference to Welsh culture. Best of luck with your business.’

Athena May 2009 - Aberystwyth

Thank you for the beautiful pendant which arrived yesterday, it’s received many admiring comments today.  It is a 40th birthday present from my Dad – I wanted him to give me something special and having spent an enormous amount of time in Snowdonia as a family,and now spending time there with my husband, it will bring back plenty of lovely memories.

Sian,  November 2013 - St Ives,

Not an enquiry just a thank you. My husband bought me a pair of silver slate stud earrings for Christmas, I am blown away by the beauty of them. You have an amazing talent, thank you for sharing it. Happy New Year

Avril, December 2012

Just wanted to get in touch to say the cuff links arrived well in time for Christmas and they look absolutely beautiful!  Stunning design and workmanship, thank you!

Katherine, December 2012 - London

Hi Mari, your pendant arrived today. Thank you so much! It is absolutely beautiful. It is for my friends 50th birthday on Sat and I know she will love it. I will pass on the word for you and I am sure anyway, you will get extra business when people see it on her.You are a true crafts woman. Many many thanks

Rachel October 2012 - Anglesey

Thanks for the cufflinks. Just arrived and they are beautiful.  Present for my husband and I’m sure he will love them. Like your ladies’ jewellery so maybe my husband can reciprocate for my birthday! Thanks again very much.

Shaara August 2012 - Cumbria

I was so excited to find your card in an old bag, I gave the necklace I had to a wee girl who use to always mention it when I had it on, infact most people mentioned it! I have now been able to order a new one , you have a lovely collection.

Donna January 2012 - Dumfries

I have just picked up the necklace we ordered.  It looks fantastic – just hope our son likes it!!  Thanks also for the personal message inside the package, it was a lovely touch.  I am really impressed with the service.  Hope Christmas goes well for you. Best wishes.

Sara December 2011 - Essex

Mari, Thank you a million times over for the ‘Dwynwen’ necklace and the commissioned slate heart and gold earrings. You are a truly magnificent craft-woman and always provide a service second to none! I know I can always rely on you for the ‘perfect’ gift for a loved one.

Emma August 2011 - Llanelli

Hi Mari, I just wanted to say thank you very much for the “Rhian” necklace you made for my friend with ‘ffrind gorau’ on the back. I thought it was beautiful and she absolutely loved it! Diolch yn fawr!!

Jody March 2011 - Caerphilly

I love your collection and found out about it on S4C Sunday night 27th March .” VERY IMPRESSED “.

Margaret March 2011 - LLansantffraid

‘Diolch yn fawr Mari. Your beautiful necklace has arrived, my sister-in-law was delighted is an understatement! I think I’ll have many orders for you in the future. Thank you again’

Emma March 2011 - Llanelli

‘Thank you so much for the beautiful christening cross. I am thrilled with it and I am sure she will be too, when she is old enough to appreciate it and wear the necklace. I know she will treasure it, and I must say it quite exceeds my expectations which were already high, having seen your work and your website’.

Maureen May 2010 - Chichester

‘I came across your website whilst living in the UK. I was trying to find a native semi-precious stones from the UK that are used in hand crafted jewellery. I enjoy buying my wife hand made jewellery and since we lived in the UK last year it’s is a little memento. I loved all the pieces you have so if the recipient agrees you may hear from me again!’

Michael September 2009 - Adeliaide, Australia

‘I recently placed an order with you via Adra. I am so thrilled with my necklace that I wanted to thank you. It’s lovely and has been much admired already. I have just made my first visit to Wales and spent a week walking in Snowdonia National Park, I didn’t get a chance to go shopping, but wanted a reminder of Wales, your lovely jewellery was just the thing! Packing and presentation was good too, a real treat to receive!’

Amanda September 2009 - Canterbury, Kent

‘We are regular viewers of S4C via the satellite dish and saw you appearing on Ffermio. We were really touched and moved by it. We are regular visitors since 1977 to Eryri from Gwlad Belg (Belgium). I managed to find your website via Google and we love your jewellery. We wish you llawer (lots) o success in the future and a hapus (Happy) life on the ffarm!’

Fons & Gisela July 2009 - Belgium

She said yes!  I think I’ve earned a few browny points for it being made from slate and from the mine beside where she grew up. It is a very unique piece, so thank you for helping me to plan, execute and deliver a very special piece of art.  I would happily recommend you to anyone wanting to have something as beautiful as the ring

Iain, April 2014 - Cardiff

‘Yesterday afternoon I ordered a beautiful necklace from Adra and today I received my purchase from you. Thank you so very very much. That was great service and the necklace has exceeded my expectations in delicacy and beauty. Thank you so much for sending it so swiftly, I certainly did not expect to see it this morning. And the packaging is perfect. Kind Regards and Best Wishes.’

Andrea January 2009 - Southampton

‘Many thanks for the bracelet & gift wrapping it, it was well received this morning! Mach & the surrounding area are very special to us! We love your work & I’m sure we’ll be after more in the future. Many thanks again, Diolch’

Rhodri November 2008 - Shrewsbury

‘Hello Mari! The Necklace has arrived safely and it is fantastic. Thank you very much for taking this challenge on. I know my wife will be delighted with it. I will be recommending you to every one I know.’

Dafydd August 2008 - Swansea

‘Thanks so much for sending the necklace. I love it! I’m moving away from Wales for a time at the end of the summer, so I’m glad to be able to keep a bit of home with me in the pendant. Good luck, I’ll be recommending your very professional business to my friends and family!’

Annabel July 2008 - Llangollen

‘My Mum saw your stand at the Eisteddfod in Llangollen and bought a pair of earrings for part of my birthday present – Long Earrings, slate and freshwater pearls. I just had to send an e-mail to say how delighted I am with them, your product range looks amazing and I’m sure I’ll be dropping big hints to the rest of my friends and family for future pressies. I hope
the Royal Welsh is successful for your stand.’

Karen (also a farmer’s daughter!) July 2008 - Llandegla

‘Fabulous earrings – long slate & pearls – very stylish. They are much admired. I found them at the National Library of Wales last week. Your prices are good also! You deserve to do well in your chosen business.’

Rita June 2008 - Hay-on-Wye

‘May I complement you on your beautiful range of jewellery and also say what a pleasure it was to buy from yourself and from Wales!’

Jane December 2007 - Mold

‘It was so nice to meet you and to be able to buy your beautiful slate jewellery’

Mrs Evelyn McNeill September 2007

‘Thanks Mari, a lovely piece of jewellery, Good luck with your business, I’m sure it will be very successful’

Helen August 2007 - Caerphilly

Diolch am y gadwyn i Mam ar ei phen-blwydd – Mae’r neges bersonol ar y cefn wedi gwneud y gadwyn hyd yn oed yn fwy arbennig. Mae hi wrth ei bodd efo fo!

Ifan Elis – Ebrill 2014 - Llangennech

Dim ond gair sydyn i ddiolch o galon i ti am y gadwyn a’r clustdlysau – dwi wrth fy modd gyda nhw ac mae sawl un wedi gofyn ble ges i’r gadwyn! Diolch

Ellyw – Chwefror 2012 - Tal-y-Bont

Roedd fy nwraig wedi ei fflesio yn fawr iawn hefo’r gadwen, diolch hefyd i ti am lapio’r parsel i mi, diolch yn fawr iawn ti unwaith eto, pob lwc i ti.

Garry – Mai 2012 - Sarnau

Mi gyrhaeddodd y fwclis a clustlysau Angharad heddiw – diolch yn fawr i ti ma’ nhw’n gret!! Mae gen i y fwclis Rhiannon a breichled Angharad. Dwi wedi eu gwisgo droeon ac mae llawer iawn o bobl wedi dweud faint maent yn eu hoffi a dwi’n siwr y bydd yr anrheg Nadolig hwn yn plesio mam hefyd. Diolch i ti unwaith eto.

Maria – Tachwedd 2011 - Caernarfon

Llawer o ddiolch am ddanfon y gadwen i fy ffrind. Roedd hi wedi ei phlesio yn fawr iawn!

Linda – September 2011 - Ynys Vancouver