Cyflwyno Coron Eisteddfod yr Urdd 2014

Ffurfiwyd y goron hon o gyfres o flagur arian sy’n amrywio o ran maint. Fy mwriad oedd cyfleu datblygiad Cennin Pedr gan ddangos y trawsnewidiad o flaguryn i flodyn cywrain hardd. Cerfiwyd y Cennin Pedr o lechen Merionnydd, aur ac arian.

Mae cyfuchliniau mynyddoedd Meirionnydd wedi’i ysgrythu i’r arian, ac fe ffurfiwyd y cap o wlân gwyrdd a wehyddwyd yng Nghymru. Mae botwm o lechen, aur ac arian ar gorun y cap i gynrychioli’r copa.

Yr ysbrydoliaeth tu ôl i’r goron oedd cyfleu y syniad o ddatblygiad dawn a chrefft unigolyn trwy gyfrwng thema wanwynol, gan adlewyrchu llwyddiant a chyrraedd y brig trwy bortreadu tirwedd mynyddig Meirionnydd.
Rwy’n ddiolchgar iawn i noddwyr y goron eleni, sef Undeb Amaethwyr Cymru, Cangen Meirionnydd am y cyfle a’u cefnogaeth.

CYFLWYNO’R GORON YN PORTMEIRION, MAI 2014