Croeso i wefan Mari Eluned ar ei newydd wedd

Dwi’n ddiolchgar iawn i Heledd Roberts am dynnu lluniau mor drawiadol o’r gemwaith gan lwyddo i’w bortreadu ynghanol tirwedd cefn gwlad Cymru.

Diolch hefyd i gwmni DoodleIT am eu gwaith proffesiynol yn ail gynllunio’r wefan.  Mae dipyn o waith diweddaru ar ôl i’w wneud felly os nad ydych yn gallu gweld y cynllun oeddech chi eisiau, cysylltwch â mi.

Diolch yn fawr am eich cefnogaeth a mwynhewch y wefan newydd!

Mari