Cludiant

Mae Mari yn creu pob darn i archeb felly cofiwch ystyried hyn wrth archebu.  Dibynnu ar nifer o archebion, bydd Mari yn anelu i gwblhau’r archeb o fewn pythefnos.  Gadewch neges wrth archebu os rydych angen y gemwaith erbyn dyddiad penodol ac fe gwneith ei gorau i gael yn barod mewn pryd.  Mae croeso i chi gysylltu drwy e-bost – post@marieluned.co.uk neu ffonio 01650 531 662 i weld beth sy’n bosibl.

Os ydych yn anfon y gemwaith fel anrheg yn syth i’r person sy’n derbyn y gemwaith, gadewch i Mari wybod ac fe wneith lapio’r anrheg gan gynnwys neges fach bersonol.

Mae pob darn o emwaith yn cael ei gyflwyno mewn bocs deniadol ynghyd â manylion am y darn.

Mae postio yn costio £4.95 am ddosbarth cyntaf

Mae postio i wledydd tramor yn costio £8.50 ac fel arfer yn cyrraedd o fewn pythefnos.

Mae modd casglu’r archeb o weithdy Mari yn Mallwyd os chi’n byw yn lleol neu yn pasio ar yr A470.