Cynllunydd Gemwaith Llechen Gymreig

O'i gweithdy ym Mallwyd, Meirionnydd mae Mari Eluned wedi llwyddo i sefydlu busnes llwyddiannus o greu gemwaith unigryw gan ddefnyddio deunyddiau naturiol Cymreig. Mae ei dawn greadigol o drawsnewid llechen i ddarnau cywrain a thlws yn boblogaidd iawn ac mai bellach yn gwerthu ar hyd a lled Prydain yn ogystal ag i bellafion byd.
Daw ei hysbrydoliaeth o’r tirlun amaethyddol, natur a’i Chymreictod. Mae Mari yn llunio pob darn â llaw i safon uchel, mae’r gemwaith yn apelio i’r llygad a’r cyffyrddiad sy’n gwneud ei chynlluniau yn bleser i’w gwisgo. Cynigir gwasanaeth proffesiynol a charedig ac mae Mari yn awyddus i drafod syniadau am ddarnau comisiwn.

Tocyn Anrheg

Methu penderfynu pa anrheg i’w brynu? Prynwch docyn anrheg Mari Eluned a gadael y dewis iddyn nhw! Cyflwynir y tocyn anrheg ar gerdyn deniadol, yr anrheg perffaith ar gyfer unrhyw achlysur.
Prynu

Newyddion

Dwi’n ddiolchgar iawn i Heledd Roberts am dynnu lluniau mor drawiadol o’r gemwaith gan lwyddo i’w bortreadu ynghanol tirwedd cefn gwlad Cymru.
Mwy