Chwilota Trwy'r Casgilad

Categoriau Gemwaith

Cliciwch ar y cylchoedd i ffeindio'ch ffordd drwy'r siop

Siop Mari

Croeso i'r wefan newydd, mwynhewch y siopa!

Gemwaith Mari Eluned

O'i gweithdy ym Mallwyd, Meirionnydd mae Mari Eluned wedi llwyddo i sefydlu busnes llwyddiannus o greu gemwaith unigryw gan ddefnyddio deunyddiau naturiol Cymreig. Mae ei dawn greadigol o drawsnewid llechen i ddarnau cywrain a thlws yn boblogaidd iawn ac mai bellach yn gwerthu ar hyd a lled Prydain yn ogystal ag i bellafion byd. Daw ei hysbrydoliaeth o’r tirlun amaethyddol, natur a’i Chymreictod. Mae Mari yn llunio pob darn â llaw i safon uchel, mae’r gemwaith yn apelio i’r llygad a’r cyffyrddiad sy’n gwneud ei chynlluniau yn bleser i’w gwisgo. Cynigir gwasanaeth proffesiynol a charedig ac mae Mari yn awyddus i drafod syniadau am ddarnau comisiwn.

Welsh slate jewellery on Facebook